jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

zinsontleding: onderwerp 2

Score

0%


Eerst geef je de persoonsvorm (pv) aan, daar komt dan een streepje onder te staan. Daarna klik je op de plaatsen waar een zinsdeelstreepje moet komen te staan. Vervolgens geef je het werkwoordelijk gezegde (wwg) aan en daarna het onderwerp (ow).

Selecteer de persoonsvorm en klik op nakijken. 

1: Loop jij morgen de marathon van Eindhoven?

2: Ik ga dat inderdaad doen.

3: Wij vroegen vorige week een bijdrage voor het Rode Kruis.

4: Je ziet een beetje witjes.

5: Krijg je genoeg slaap?

Uitleg over: Onderwerp (subject)
vorige oefening:
onderwerp 1
volgende oefening:
onderwerp 3

Oefeningen:

persoonsvorm

zinsdelen invullen persoonsvorm en onderwerp

zinsdelen

werkwoordelijk gezegde en naamwoordelijk gezegde

onderwerp

lijdend voorwerp

meewerkend voorwerp

bijwoordelijke bepaling

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2019. Alle rechten voorbehouden.