jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

zinsontleding: wwg splitsbaar werkwoord 4

In deze oefening ga je weer op zoek naar het gezegde. Lees de uitleg over het werkwoordelijk gezegde voordat je aan de opdracht begint. In deze opdracht staan allerlei scheidbare werkwoorden.

Deze oefening hoort bij het onderdeel van grammatica: redekundig ontleden (zinsdeelbenoeming)

Klik alle onderdelen van het werkwoordelijk gezegde (wwg) aan. 

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam