jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

zinsontleding: naamwoordelijk gezegde 2

Score

0%


Eerst geef je de persoonsvorm (pv) aan, daar komt dan een streepje onder te staan. Daarna klik je op de plaatsen waar een zinsdeelstreepje moet komen te staan. Vervolgens geef je naamwoordelijk gezegde (nwg) aan. 

Let op: het naamwoordelijk gezegde bestaat uit alle werkwoorden in een zin én het naamwoordelijk deel.

Selecteer de persoonsvorm en klik op nakijken. 

1: Hij blijkt een heel goede baas.

2: Zij blijkt een echt talent!

3: Die telefoon is een werkelijk wonder.

4: Jelleke is mijn nichtje.

5: Meester Bart is een bevlogen leraar.

Uitleg over: Het naamwoordelijk gezegde
vorige oefening:
naamwoordelijk gezegde 1
volgende oefening:
naamwoordelijk gezegde 3

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

persoonsvorm

zinsdelen invullen persoonsvorm en onderwerp

zinsdelen

werkwoordelijk gezegde en naamwoordelijk gezegde

onderwerp

lijdend voorwerp

meewerkend voorwerp

bijwoordelijke bepaling

voorzetselvoorwerp

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.