jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

zinsontleding: naamwoordelijk gezegde 2

Als je met redekundig ontleden (zinsdeelbenoeming) aan de slag gaat, is de volgorde erg belangrijk. De zinnen kunnen daarom ook alleen in de juiste volgorde ontleed worden. 

Je weet al hoe je een persoonsvorm kunt vinden en hoe je de zin in zinsdelen moet verdelen, lees hier de uitleg over het naamwoordelijk gezegde

Eerst klik je op de persoonsvorm (pv), daar komt dan een streep onder te staan. Daarna klik je op de plaatsen waar een zinsdeelstreep moet komen te staan. Vervolgens klik je alle onderdelen van het naamwoordelijk gezegde (nwg) aan. Let op: het naamwoordelijk gezegde bestaat uit alle werkwoorden in een zin én het naamwoordelijk deel.

Selecteer de persoonsvorm en klik op nakijken. 

1: Hij blijkt een heel goede baas.

2: Zij blijkt een echt talent!

3: Die telefoon is een werkelijk wonder.

4: Jelleke is mijn nichtje.

5: Meester Bart is een bevlogen leraar.

Voor € 14,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam