jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

zinsontleding: voorzetselvoorwerp aanklikken 9

In de onderstaande opdracht ga je het voorzetselvoorwerp leren herkennen. Lees eventueel eerst de uitleg over het voorzetselvoorwerp of maak eerst andere oefeningen over het voorzetselvoorwerp.

Klik het voorzetselvoorwerp aan. Let op dat je echt álle woorden aanklikt die bij het voorzetselvoorwerp horen, want alleen dan wordt de zin goed gerekend en groen gekleurd.


Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam