jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

zinsontleding: lijdend voorwerp 1

Score

0%


Eerst geef je de persoonsvorm (pv) aan, daar komt dan een streepje onder te staan. Daarna klik je op de plaatsen waar een zinsdeelstreepje moet komen te staan. Vervolgens geef je het werkwoordelijk gezegde (wwg) aan, het onderwerp (ow) en vervolgens het lijdend voorwerp (lv). Let op: niet in alle zinnen staat een lijdend voorwerp.

Selecteer de persoonsvorm en klik op nakijken. 

1: Ik geef een cadeau.

2: Morgen ga ik naar de markt.

3: Piet en Jan eten pindakaas.

4: Alle leerlingen hebben een aantekeningenschrift.

5: Wil jij mij even optillen?

Uitleg over: Lijdend voorwerp (direct object)
volgende oefening:
lijdend voorwerp 2

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

persoonsvorm

zinsdelen invullen persoonsvorm en onderwerp

zinsdelen

werkwoordelijk gezegde en naamwoordelijk gezegde

onderwerp

lijdend voorwerp

meewerkend voorwerp

bijwoordelijke bepaling

voorzetselvoorwerp

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.