jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

zinsontleding: persoonsvorm 2

Score

0%


Klik op de persoonsvorm (pv), er komt dan een streep onder te staan. Het vinden van de persoonsvorm in een zin is een belangrijk onderdeel van redekundig ontleden. Dit onderdeel van de grammatica heb je onder andere nodig voor de werkwoordspelling

Selecteer de persoonsvorm en klik op nakijken. 

1: Kees en Piet gaan naar de stad.

2: Morgen gaat hij op vakantie.

3: Zij houdt van pindakaas met hagelslag.

4: Ren jij altijd zo hard?

5: Wij fietsen erg graag.

Uitleg over: Persoonsvorm (verbum finitum)
vorige oefening:
persoonsvorm 1
volgende oefening:
persoonsvorm 3

Oefeningen:

persoonsvorm

zinsdelen invullen persoonsvorm en onderwerp

zinsdelen

werkwoordelijk gezegde en naamwoordelijk gezegde

onderwerp

lijdend voorwerp

meewerkend voorwerp

bijwoordelijke bepaling

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2019. Alle rechten voorbehouden.