jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

zinsontleding: persoonsvorm 2

Het vinden van de persoonsvorm in een zin is een belangrijk onderdeel van redekundig ontleden. Als je een zin gaat ontleden start je altijd met het zoeken naar de persoonsvorm (pv). 

Dit onderdeel van de grammatica is ook erg belangrijk voor de werkwoordspelling.

Klik op de persoonsvorm, er komt dan een streep onder te staan.

Selecteer de persoonsvorm en klik op nakijken. 

1: Kees en Piet gaan naar de stad.

2: Morgen gaat hij op vakantie.

3: Zij houdt van pindakaas met hagelslag.

4: Ren jij altijd zo hard?

5: Wij fietsen erg graag.

Voor € 12,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam