jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Werkwoordelijk gezegde

Uitleg

Het werkwoordelijk gezegde (wwg) bestaat uit alle werkwoorden in een zin. Een persoonsvorm behoort dus ook altijd tot het werkwoordelijk gezegde.


  • Ik loop.
wwg: loop


  • Ik heb gelopen.
wwg: heb gelopen


  • Ik ben komen lopen.
wwg: ben komen lopen


  • Ik had willen komen lopen.
wwg: had willen komen lopen


  • Ik liep.
wwg: liep


Let op: het woordje te voor een heel werkwoord hoort ook bij het werkwoordelijk gezegde!

  • Ik heb veel te doen.
wwg: heb te doenVoor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

persoonsvorm

zinsdelen invullen persoonsvorm en onderwerp

zinsdelen

werkwoordelijk gezegde en naamwoordelijk gezegde

onderwerp

lijdend voorwerp

meewerkend voorwerp

bijwoordelijke bepaling

voorzetselvoorwerp

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.