jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Woordenschat

Woordenschatverwerving is misschien wel het belangrijkste onderdeel van een taal. Het is namelijk ongelofelijk belangrijk dat je genoeg woorden kent. Als je maar weinig woorden kent, dan heb je daar op allerlei manieren last van: zo kun je schoolboekteksten niet goed lezen en kun je brieven van de overheid niet begrijpen.


De ITTA heeft een lijst gemaakt met 1600 woorden die je zou moeten kennen. De woordenlijst heet Basislijst Schooltaalwoorden vmbo. De Basislijst Schooltaalwoorden bevat allerlei woorden die je nodig hebt voor het begrijpen van teksten van alle vakken op school. Het zijn geen echte vaktermen, maar algemene schooltaalwoorden en vaktaalwoorden. Op de site van ITTA is meer informatie over de Basislijst Schooltaalwoorden vmbo te vinden: www.itta.uva.nl.


Op jufmelis.nl probeer ik álle woorden uit die lijst te gebruiken in oefeningen en ik voeg soms extra woorden toe waarvan ik denk dat je ze nodig hebt om alle algemene e-mails en brieven te kunnen begrijpen. De lijst bevat 1600 woorden, dus het duurt nog even voordat ik álle woorden er ook echt op heb staan. Gelukkig kun je alvast beginnen met oefenen. Overigens is lezen de beste manier om je woordenschat te vergoten: boeken, tijdschriften, strips, kranten, etc. Het is natuurlijk ook erg belangrijk om woorden op te zoeken in woordenboeken en om gewoon aan mensen te vragen wat ze precies bedoelen.Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

spreekwoorden en gezegdes

vergelijkingen

woorden bij leesvaardigheid

woorden opzoeken in het woordenboek

figuurlijk taalgebruik

actueel en actuele

afkortingen

synoniemen

woordenschat

vaste voorzetsels

trappen van vergelijking

iemand uit

rijmen

woordenrij

Latijnse grammaticale begrippen

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.