jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Synoniemen

Synoniemen zijn woorden met (bijna) dezelfde betekenis.


Voorbeelden:

  • liegen – jokken
  • schrijver – auteurspreekwoorden en gezegdes

vergelijkingen

afkortingen

synoniemen

woordenschat

trappen van vergelijking

iemand uit

Latijnse grammaticale begrippen

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.