jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Synoniemen

Synoniemen zijn woorden met (bijna) dezelfde betekenis.


Voorbeelden:

  • liegen – jokken
  • schrijver – auteurVoor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

spreekwoorden en gezegdes

vergelijkingen

woorden bij leesvaardigheid

woorden opzoeken in het woordenboek

figuurlijk taalgebruik

actueel en actuele

afkortingen

synoniemen

woordenschat

vaste voorzetsels

trappen van vergelijking

iemand uit

rijmen

woordenrij

Latijnse grammaticale begrippen

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.