jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: bezits-s personen 2

In deze opdracht ga je aan de slag met de bezits-s. Bij de bezits-s kun je kiezen uit de –s aan de naam vast, een –'s of alleen een –s of soms alleen een apostrof (-'). Lees eerst de uitleg over de bezits-s

Schrijf de naam met de bezits-s. Let op: Je neemt de hele naam over. Dus: Guus Kuijers boek

1: Dat boek is van Janneke Schotveld. – boek

2: Dat boek is van Jacques Vriens. – boek

3: Dat boek is van Maren Stoffels. – boek

4: Dat boek is van Joany Buenen. – boek

5: Dat boek is van Helen Vreeswijk. – boek

6: Dat boek is van Paul van Loon. – boek

7: Dat boek is van Emiel de Wild. – boek

8: Dat boek is van Rindert Kromhout. – boek

9: Dat boek is van Monique Burger. – boek

10: Dat boek is van Per Nilsson. – boek

Maak alle oefeningen voor € 15,- per jaar. Bestel nu!

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam