jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: ei of ij slepen 1

Wanneer schrijf je een korte-ei en wanneer schrijf je een lange-ij? In deze taaloefening staan allerlei uitdrukkingen met woorden met de korte-ei of de lange-ij. 

Je kunt ook eenvoudigere opdrachten maken over korte-ei en lange-ij. Wil je liever aan de slag met uitdrukkingen, gezegdes en spreekwoorden? Dat kan hier

Sleep het juiste woord in de uitdrukkingen.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Ben jij onzeker over je taal? Verbeter je spelling en grammatica voor maar € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam