jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: inprentwoorden zoals garage 1

Hier oefen je woorden met een g die klinkt als een zj. Deze woorden zijn meestal Franse leenwoorden, het zijn woorden die je moet onthouden (inprentwoorden). 

Voorbeelden :

  • garage
  • college
  • horloge

Lees het woord, zeg het woord (in je hoofd of hardop), typ het woord in het vakje.

Maak alle oefeningen voor € 15,- per jaar. Bestel nu!

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam