jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: inprentwoorden zoals garage 4

Hier oefen je woorden met een g die klinkt als een zj. Deze woorden zijn meestal Franse leenwoorden, het zijn woorden die je moet onthouden (inprentwoorden). 

Voorbeelden :

  • garage
  • college
  • horloge

Lees het woord, zeg het woord (in je hoofd of hardop), typ het woord in het vakje.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam