jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: woorden met eau invullen 3

In deze opdracht ga je oefenen met woorden met eau. De woorden met eau zijn Franse leenwoorden. Je kunt ook makkelijke oefeningen maken over woorden met eau.

  • cadeau
    • Je schrijft eau en je zegt oo.

Vul het woord aan met eau. Let op: schrijf het hele woord op!

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam