jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: woorden met de y 1

In deze opdracht leer je om woorden met de y goed te schrijven.

De y is een bijzondere letter. De y kan worden gebruikt als je een 'i' een 'ie' of een 'j' hoort.

De y noemen we:

  • Griekse ij  
  • i-grec
  • ypsilon

Lees het woord, zeg het woord hardop (als dat kan) en typ het woord in het vakje.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam