jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: samenstellingen gevorderde 7

Deze opdracht gaat over de spelling van samenstellingen. Lees eventueel de uitleg over samenstellingen. Als deze oefening te moeilijk is, dan kun je ook eenvoudigere oefeningen maken over samenstellingen. 

Maak van de onderstaande woorden een samenstelling.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam