jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: ei of ij werkwoorden 1

Wanneer schrijf je een korte-ei of een lange-ij? In deze taaloefening ga je aan de slag met de korte-ei en de lange-ij. In deze opdracht staan allerlei werkwoorden met de korte-ei of de lange-ij. 

Je kunt ook eenvoudigere opdrachten maken over korte-ei en lange-ij.

Schrijf de werkwoorden met de korte-ei of met de lange-ij in de tegenwoordige tijd.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Maak alle oefeningen voor € 15,- per jaar. Bestel nu!

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam