jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: verkleinwoorden 1

In de Nederlandse taal worden vaak verkleinwoordjes gebruikt. Lees de basisregels van de verkleinwoorden of de uitleg van de lastige verkleinwoorden. Je kunt ook eerst eenvoudigere oefeningen over verkleinwoorden maken.

Geef de verkleinwoorden van de zelfstandig naamwoorden. 

1: de muis – het

2: de kabouter – het

3: de balk – het

4: de pil – het

5: de handdoek – het

6: de krant – het

7: de bar – het

8: de kat – het

9: de straat – het

10: de bij – het

Ben jij onzeker over je taal? Verbeter je spelling en grammatica voor maar € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam