jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

spelling: verkleinwoorden 1

Score

0%


1: bakkerij -

2: muis -

3: kabouter -

4: balk -

5: pil -

6: handdoek -

7: balkon -

8: kat -

9: tv -

10: krant -

11: bar -

12: accu -

13: tafel -

14: bel -

15: kano -

16: straat -

17: explosie -

18: bij -

19: opa -

20: zwaluw -

Uitleg over: verkleinwoorden
volgende oefening:
verkleinwoorden 2

Oefeningen:

Bijvoeglijk naamwoord spellen

meervoud

verkleinwoorden

bezits-s

samenstellingen

u of uw

enkel of dubbel

inprentwoorden

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2019. Alle rechten voorbehouden.