jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Verkleinwoorden

De meeste verkleinwoorden zijn eenvoudig te maken:

 • bank - bankje
 • film - filmpje
 • tafel - tafeltje
 • slang - slangetje


Bij verkleinwoorden op een a, é, o of u wordt de klinker verdubbeld.

 • auto - autootje
 • café - cafeetje
 • opa - opaatje
 • kano - kanootje
 • accu - accuutje

Verkleinwoorden op de y, schrijf je met een apostrof.

 • baby - baby'tje
 • sherry - sherry'tje


Verkleinwoorden op i krijgen ie.

 • taxi - taxietje


Verkleinwoorden van cijfer- of letterwoorden krijgen ook een apostrof.

 • A4 - A4'tje
 • tv - tv'tje


Onthouden:

 • machine - machientje
 • aspirine - aspirientje
 • jongen - jongetje
 • karbonade - karbonaadje
 • pudding - puddinkjeBijvoeglijk naamwoord spellen

meervoud

verkleinwoorden

bezits-s

samenstellingen

u of uw

enkel of dubbel

inprentwoorden

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2019. Alle rechten voorbehouden.