jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

Samenstelling met tussen-n

Uitleg

Soms krijg je in een samenstelling extra letters: namelijk tussenletters. De regels kun je hieronder lezen. In veel gevallen hoor je de tussenletter, dan heb je dus geen regels nodig. Soms hoor je het niet, dan zijn regels er handig. Soms gebruik je dus helemaal geen tussenletters, maar plak je de woorden gewoon aan elkaar, zie de eenvoudige uitleg over samenstellingen.

Tip: je kunt de samenstelling natuurlijk altijd opzoeken in het woordenboek.

 Voorbeelden van samenstellingen met tussenletters:

 • krantenkop
  • krant+kop
  • tussenletters: en
 • stationswinkel
  • station+winkel
  • tussenletter: s

De tussen-n bij samenstellingen: -n- of -en-

Wanneer gebruik je de tussenletter -(e)n-? Als het eerste woord van de samenstelling een zelfstandig naamwoord is, dan kijk je naar het meervoud van dat woord:

 1. meervoud op –(e)n: tussenletters –(e)n- (dus -en- of -n-)
 2. meervoud (ook) op -s: geen tussenletter -n

1. Meervoud zelfstandig naamwoord op -n of -en

 • hond+hok
  • hond, honden
  • meervoud eerste zelfstandig naamwoord op -en
 • hondenhok 
 • bejaarde+flat
  • bejaarde, bejaarden
  • meervoud eerste woord op -en
 • bejaardenflat
 • krantenkop, tomatensoep

2. Meervoud zelfstandig naamwoord (ook) op -s

Wanneer het eerste woord van de samenstelling een zelfstandig naamwoord is én het meervoud eindigt op een -s of op -(e)n én -s, dan mag je géén tussen-n toevoegen!

 • asperge+soep
  • asperge, asperges
  • meervoud eerste woord op -s
 • aspergesoep
 • groente+soep
  • groente, groentes en groenten
  • meervoud eerste woord op -s en -en
 • groentesoep
 • secondewijzer, horlogemaker


Ook geen tussen-n

Wanneer gebruik je ook géén tussen-n bij samenstellingen? Hier staan de duidelijkste regels onder elkaar.

 1. gewoon plakken

  Soms plak je het woord gewoon aan elkaar, dan heb je dus geen tussenletters nodig. Lees de eenvoudige uitleg over samenstellingen.

  • fietspomp

   2. de enige in zijn soort

  Je schrijft geen tussenletters -n- als het eerste deel de enige in z’n soort is: zon, koningin, maan. Je kunt het beste deze woorden uit je hoofd leren, want deze regel is een beetje onduidelijk.

  • maneschijn, zonnescherm, Koninginnedag

  3. geen meervoud

  Je schrijft geen tussenletters als het eerste deel helemaal geen meervoud heeft, zoals: tarwe, rogge.

  • tarwebrood, roggebrood, rijstpap (voor België: rijstepap)

   4. het eerste deel is geen zelfstandig naamwoord

  Je schrijft geen tussenletters als het eerste deel van de samenstelling geen zelfstandig naamwoord is maar iets anders.

  • een bijvoeglijk naamwoord
   • rodekool, platteland, hogeschool
  • een werkwoord
   • huilebalk, spinnewiel, knorrepot
  • een versterkend woord
   • beregoed (heel goed), reuzeplan (goed plan)

   5. het woord lijkt op een samenstelling, maar is dat niet

  Het woord lijkt wel op een samenstelling, maar is dat helemaal niet, het is namelijk een versteende uitdrukking.

  • bullebak, duimelot, apekool


  De tussen-s

  In samenstellingen kan ook de tussen-s worden gebruikt. Lees er alles over in de uitleg over de tussen-s bij samenstellingen

  • stationsfiets
  • personeelsbestand


  Maak de oefeningen over samenstellingen met tussenletters.

  Lees de eenvoudige uitleg over samenstellingen.

  Lees de uitleg over samenstellingen met de tussen-s.

  Lees de uitleg over samenstellingen met koppeltekens. 


  Voor € 15,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!

  Volgende oefening

  • oefening naam