jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

Spelling van weetwoorden, onthoudwoorden, inprentwoorden

Uitleg

Deze uitleg gaat over woorden die erg lastig zijn om te spellen, omdat er niet echt spellingregels zijn die je kunt gebruiken. Er worden vaak spelfouten gemaakt als deze woorden worden geschreven. We noemen deze woorden:

 • inprentwoorden
 • weetwoorden
 • onthoudwoorden
 • (dicteewoorden)


  Spellingregels

  De spelling van woorden kan erg lastig zijn. Er zijn verschillende regels om woorden goed te spellen, zoals de regels voor de werkwoordspelling of bijvoorbeeld de regels voor de spelling van bijvoeglijk naamwoorden.


  Weetwoorden, onthoudwoorden, inprentwoorden

  Sommige woorden volgen geen bepaalde spellingregels, het zijn woorden waarvan je de spelling uit je hoofd moet leren. Deze woorden worden inprentwoorden genoemd, onthoudwoorden of weetwoorden. Soms zijn dat leenwoorden uit andere talen, zoals Engelse leenwoorden of Franse leenwoorden. Er zijn ook woorden waarvan maar een deel volgens de regels wordt geschreven.

  Sommige woorden zijn natuurlijk gewoon erg lastig, omdat de regels ervan erg ingewikkeld zijn of voor je gevoel niet helemaal logisch. Het kan handig zijn om ook deze woorden vaak te oefenen, zodat je ze uit je hoofd leert.

  Voorbeelden 

  Deze lastige woorden worden vaak in dictees gebruikt. je kunt deze lastige dicteewoorden oefenen


  Weetwoorden: ei-woorden of ij-woorden

  Soms worden woorden met een korte-ei geschreven en soms met een lange-ij. Ook dit zijn woorden die je uit je hoofd moet leren. Door ze vaak te oefenen, is het makkelijker om ze te onthouden. 

  Voorbeelden: 

  • marsepein
  • seizoen
  • medicijn

  Ook oefeningen over de korte-ei en de lange-ij kun je maken op jufmelis.nl.

  Er zijn ook woorden die met een korte-ei geschreven kunnen worden en met een lange-ij. Ze hebben dan niet dezelfde betekenis. 

  Voorbeelden:

  • Josje zei iets over de korte-ei.
   • zei
  • Zij praat vaak over de lange-ij. 
   • zij

  Maak de extra moeilijke oefeningen over de korte-ei en de lange-ij.


    Weetwoorden: woorden met otje-ou of atje-au

   Of een woord met een au of een ou wordt geschreven kun je niet horen, er zijn ook geen regels voor. Ook deze woorden moet je goed onthouden. 

   Voorbeelden: 

   • kabouter
   • wenkbrauwen
   • audiëntie

   Maak oefeningen over de otje-ou en de atje-ou.


   Oefeningen

   De manier om de spelling van bepaalde woorden onder de knie te krijgen is oefenen. Oefenen, oefenen, oefenen. Op jufmelis.nl staan heel veel oefeningen om je spelling te verbeteren en minder spelfouten te maken.

   Op jufmelis.nl staat heel veel uitleg over spellingregels en er staan ook allerlei spellingoefeningen.

   Je kunt ook speciale oefeningen maken om te oefenen met woorden die lastig zijn om te spellen, zoals dicteewoorden flitsen   Maak alle oefeningen voor € 15,- per jaar. Bestel nu!

   Volgende oefening

   • oefening naam