jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: ei of ij woorden 7

In deze opdracht staan stukjes van zinnen met woorden met de korte-ei en woorden met de lange-ij.  

Schrijf het woord helemaal over met korte-ei of lange-ij.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Voor € 15,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam