jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: inprentwoorden zoals garage 10

Hier oefen je woorden met een g die klinkt als een zj. Deze woorden zijn meestal Franse leenwoorden, het zijn woorden die je moet onthouden (inprentwoorden). 

Voorbeelden :

  • garage
  • college
  • horloge

Lees het woord, zeg het woord (in je hoofd of hardop), typ het woord in het vakje.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Maak alle oefeningen voor € 15,- per jaar. Bestel nu!

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam