jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: moeilijke werkwoorden flitsen 1

In deze opdracht ga je aan de slag met moeilijke dicteewoorden. De woorden in deze oefening worden vaak verkeerd geschreven. In deze opdracht staan lastige werkwoorden. 

Lees het werkwoord, zeg het woord hardop (als dat kan) en typ het woord in het vakje. 

Maak alle oefeningen voor € 15,- per jaar. Bestel nu!

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam