jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: moeilijke woorden m of mm flitsen 1

In deze spellingoefening ga je oefenen met woorden met een dubbele of een enkele letter: m of mm. De opdracht bestaat uit allerlei moeilijke woorden, het zijn woorden die ook vaak in dictees worden gebruikt.

Lees het woord, zeg het woord (hardop of in je hoofd) en probeer in te prenten hoe het geschreven moet worden. daarna typ je het woord in het vakje. 

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam