jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: moeilijke woorden p of pp flitsen 1

In deze opdracht ga je oefenen met moeilijke woorden met een p of pp.

Maak ook de oefeningen met m of mm.

Kijk goed naar het woord, zeg het woord hardop (als dat kan) en typ het woord in het vakje. 

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam