jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: woorden flitsen dictee 8

In deze opdracht ga je aan de slag met moeilijke dicteewoorden. De woorden in deze oefening worden vaak verkeerd geschreven. Deze opdracht gaat over moeilijke meervouden. 

Lees het woord, zeg het woord hardop (als dat kan) en typ het woord in het vakje. 

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Voor € 14,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam