jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

spelling: samenstellingen gevorderde 3

Score

0%


Maak van de onderstaande woorden een samenstelling. Bij deze opdracht moet je goed opletten wat voor soort woord het eerste deel van de samenstelling is. Lees eventueel de uitleg over samenstellingen

1: het (getuige+verhoor)

2: de (groente+boer)

3: de (seconde+tik)

4: de (vis+graat)

5: de (groente+winkel)

6: het (biet+sap)

7: het (appel+sap)

8: het (rogge+brood)

9: de (rood+kool)

10: de (snot+bel)

vorige oefening:
samenstellingen gevorderde 2
volgende oefening:
samenstellingen gevorderde 4

Oefeningen:

Bijvoeglijk naamwoord spellen

meervoud

verkleinwoorden

bezits-s

samenstellingen

u of uw

enkel of dubbel

inprentwoorden

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2019. Alle rechten voorbehouden.