jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: samenstellingen gevorderde 3

Deze opdracht gaat over de spelling van samenstellingen. Lees eventueel de uitleg over samenstellingen. Als deze oefening te moeilijk is, dan kun je ook eenvoudigere oefeningen maken over samenstellingen. 

Maak van de onderstaande woorden een samenstelling.

1: het (getuige+verhoor)

2: de (groente+boer)

3: de (seconde+tik)

4: de (vis+graat)

5: de (groente+winkel)

6: het (biet+sap)

7: het (appel+sap)

8: het (rogge+brood)

9: de (rood+kool)

10: de (snot+bel)

Voor € 15,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam