jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: woorden met eau flitsen 1

In deze opdracht ga je oefenen met woorden met eau. De woorden met eau zijn Franse leenwoorden. 

  • cadeau
    • Je schrijft eau en je zegt oo.

Lees het woord, zeg het woord hardop (als dat kan) en typ het woord in het vakje.

Voor € 15,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam