jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

spelling: samenstellingen 2

Score

0%


Maak van de onderstaande woorden een samenstelling. Lees eventueel de uitleg over samenstellingen

1: de (ster + kijker)

2: de (voetbal + schoen)

3: het (hond + hok)

4: de (paard + stal)

5: de (voet + bank)

6: de (hand + schoen)

7: het (sok + mandje)

8: de (kat + bak)

9: de (lamp + kap)

10: het (woord + boek)

Uitleg over: samenstellingen
vorige oefening:
samenstellingen 1
volgende oefening:
samenstellingen 3

Oefeningen:

Bijvoeglijk naamwoord spellen

meervoud

verkleinwoorden

bezits-s

samenstellingen

enkel of dubbel

u of uw

inprentwoorden

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2018. Alle rechten voorbehouden.