jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: samenstellingen 2

Als je twee of meer woorden aan elkaar plakt, heet dat een samenstelling. Lees eventueel de uitleg over samenstellingen

Schrijf de samenstellingen.

1: de (ster+kijker)

2: de (voetbal+schoen)

3: het (hond+hok)

4: de (paard+stal)

5: de (voet+bank)

6: de (hand+schoen)

7: het (sok+mandje)

8: de (kat+bak)

9: de (lamp+kap)

10: het (woord+boek)

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam