jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: AU of OU 7

Woorden met de au en de ou zijn woorden die je moet onthouden: onthoudwoorden, weetwoorden of inprentwoorden. De au wordt ook de atje-au genoemd en de ou de otje-ou

Je kunt ook makkelijkere oefeningen maken over woorden met ou. Of oefen allemaal woorden met au in een verhaal: het au-verhaal.

Schrijf het woord helemaal over en vul de juiste letters in: au of ou. 

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam