jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

spelling: u of uw 3

Score

0%


Voor deze oefeningen is het handig eerst de uitleg te lezen van het bezittelijk voornaamwoord en het persoonlijk voornaamwoord te lezen.

1: blijft mij verbazen.

2: koffer is al lang gepakt.

3: Gaat lang naar Spanje?

4: Ik heb reispapieren niet gezien.

5: Bent uw paspoort nu al kwijt?

vorige oefening:
u of uw 2
volgende oefening:
u of uw 4

Oefeningen:

Bijvoeglijk naamwoord spellen

meervoud

verkleinwoorden

bezits-s

samenstellingen

enkel of dubbel

u of uw

inprentwoorden

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.