jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

spelling: bezits-s namen 2

Score

0%


Bij de bezits-s kun je kiezen uit de –s aan de naam vast, een –'s of alleen een –s of soms alleen een apostrof (-'). De regels kun je hier nogmaals lezen: bezits-s.

1: De pen is van Addy. – pen.

2: Het potlood is van Saskia. – potlood

3: De vulpen is van Merel. – vulpen

4: De liniaal is van Paul. – liniaal

5: De tas is van Lineke. – tas

6: Het schrift is van Marjolein. – schrift

7: De laptop is van Hans. – laptop

8: Dat papier is van Pearl. – papier

9: De kaart is van Ria. – kaart

10: Die sleutels zijn van Lianne. – sleutels

Uitleg over: bezits-s
vorige oefening:
bezits-s namen 1
volgende oefening:
bezits-s namen 3

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

Bijvoeglijk naamwoord spellen

Lastige bijvoeglijke naamwoorden

Voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord

meervoud

verkleinwoorden

bezits-s

samenstellingen

u of uw

enkel of dubbel

inprentwoorden

spelling getallen

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.