jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: bezits-s namen 2

In deze opdracht ga je aan de slag met de bezits-s. Bij de bezits-s kun je kiezen uit de –s aan de naam vast, een –'s of alleen een –s of soms alleen een apostrof (-'). Lees eerst de uitleg over de bezits-s

Schrijf de naam met de bezits-s.


1: De pen is van Addy. – pen.

2: Het potlood is van Saskia. – potlood

3: De vulpen is van Merel. – vulpen

4: De liniaal is van Paul. – liniaal

5: De tas is van Lineke. – tas

6: Het schrift is van Marjolein. – schrift

7: De laptop is van Hans. – laptop

8: Dat papier is van Pearl. – papier

9: De kaart is van Ria. – kaart

10: Die sleutels zijn van Lianne. – sleutels

Maak alle oefeningen voor € 15,- per jaar. Bestel nu!

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam