jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

spelling: u of uw 1

Score

0%


Voor deze oefeningen is het handig eerst de uitleg te lezen van het bezittelijk voornaamwoord en het persoonlijk voornaamwoord te lezen.

1: Heeft daar al gekeken?

2: Wat is postcode?

3: Waar komt vandaan?

4: Is dat kat?

5: houdt toch helemaal niet van katten!

volgende oefening:
u of uw 2

Oefeningen:

Bijvoeglijk naamwoord spellen

meervoud

verkleinwoorden

bezits-s

samenstellingen

u of uw

enkel of dubbel

inprentwoorden

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2019. Alle rechten voorbehouden.