jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

1: Heeft daar al gekeken?

2: Wat is postcode?

3: Waar komt vandaan?

4: Is dat kat?

5: houdt toch helemaal niet van katten!

Maak alle oefeningen voor € 15,- per jaar. Bestel nu!

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam