jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

spelling: mij of mijn 3

Score

0%


Voor deze oefeningen is het handig eerst de uitleg te lezen van het bezittelijk voornaamwoord en het persoonlijk voornaamwoord te lezen.

1: Jij hebt me boodschappen zien betalen.

2: Weet jij dan ook waar ik pasje heb gelaten?

3: man vraagt zich af waarom ik altijd alles kwijt raak.

4: Hij vraagt heel vaak waar zijn sokken zijn.

5: Wil jij helpen zoeken?

vorige oefening:
mij of mijn 2
volgende oefening:
mij of mijn 4

Oefeningen:

Bijvoeglijk naamwoord spellen

meervoud

verkleinwoorden

bezits-s

samenstellingen

enkel of dubbel

u of uw

inprentwoorden

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2018. Alle rechten voorbehouden.