jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: bezits-s personen 1

In deze opdracht ga je aan de slag met de bezits-s. Bij de bezits-s kun je kiezen uit de –s aan de naam vast, een –'s of alleen een –s of soms alleen een apostrof (-'). Lees eerst de uitleg over de bezits-s

Schrijf de naam met de bezits-s. Let op: Je neemt de hele naam over. Dus: Guus Kuijers boek

1: Dat boek is van Guus Kuijer. - boek

2: Dat boek is van Simone van der Vlught. – boek

3: Dat boek is van Saskia Noort. – boek

4: Dat boek is van Kader Abdolah. – boek

5: Dat boek is van Herman Koch. – boek

6: Dat boek is van Suzanne Vermeer. – boek

7: Dat boek is van Ester Verhoef. – boek

8: Dat boek is van Tatiana de Rosnay. – boek

9: Dat boek is van Lieneke Dijkzeul. – boek

10: Dat boek is van Suzanne Collins. – boek

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam