jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: meervoud naar enkelvoud van z naar s 1

Een Nederlands woord eindigt (vrijwel nooit) op een z. De z verandert dan in een s. In deze opdracht staat steeds een zelfstandig naamwoord in het meervoud met in het midden de letter z.

Kijk goed naar de voorbeelden: 

  • twee hazen - één haas 
  • twee bazen - één baas

Zet het zelfstandig naamwoord steeds in het enkelvoud en let goed op de laatste letter. 

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam