jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: werkwoorden van z naar s 5

Een Nederlands woord eindigt (vrijwel nooit) op een z. De z verandert dan in een s, het is een soort veranderletter. 

Voorbeelden: 

  • wij blazen - ik blaas
  • wij verhuizen - ik verhuis

In deze oefening schrijf je steeds de ik-vorm. 

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam