jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

spelling: jou of jouw 1

Score

0%


Voor deze oefeningen is het handig eerst de uitleg te lezen van het bezittelijk voornaamwoord en het persoonlijk voornaamwoord te lezen.

1: Ik hou van .

2: moeder komt mij ophalen.

3: Wat wil vriendje van mij?

4: huis staat in brand.

5: Ken ik niet?

volgende oefening:
jou of jouw 2

Oefeningen:

Bijvoeglijk naamwoord spellen

meervoud

verkleinwoorden

bezits-s

samenstellingen

u of uw

enkel of dubbel

inprentwoorden

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2019. Alle rechten voorbehouden.