jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: moeilijke woorden p of pp in zinnen 2

Oefen de juiste spelling van woorden met p of pp in deze opdracht. Je kunt ook makkelijkere oefeningen maken over p of pp.

Geef de juiste spelling van deze woorden, neem het woord over en vul p of pp in. 

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam