jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: samenstellingen 1

Als je twee of meer woorden aan elkaar plakt, heet dat een samenstelling. Lees eventueel de uitleg over samenstellingen

Schrijf de samenstellingen.

1: de (laptop + tas)

2: de (pen + bak)

3: het (televisie + kastje)

4: de (bak + fiets)

5: de (fiets + stoel)

6: de (strand + stoel)

7: de (strand + bal)

8: het (strand + laken)

9: de (fiets + winkel)

10: het (tafel + kleed)

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam