jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: ei of ij woorden 1

In deze opdracht oefen je met woorden met de korte-ei en woorden met de lange-ij. 

Schrijf het woord over en vul korte-ei of lange-ij in.

1: (m…sje)

2: (d…k)

3: (l…k)

4: (t…d)

5: (…nde)

6: (marsep…n)

7: (pal…s)

8: (r…wiel)

9: (woest…n)

10: (rav…n)

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam