jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: Meervoud 1

In deze opdrachten ga je woorden in het meervoud zetten. Lees eerst de uitleg over het meervoud van zelfstandig naamwoorden

Als je de opdrachten te moeilijk vindt, kun je eerst de eenvoudigere opdrachten van het meervoud maken en als je de opdrachten te makkelijk vindt, dan kun je moeilijkere opdrachten van het meervoud maken.

Zet de woorden in het meervoud. 


1: woordenboek -

2: paard -

3: mens -

4: ei -

5: eend -

6: ezel -

7: koek -

8: schrift -

9: beker -

10: geit -

Voor € 15,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam