jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: NT2 meervoud 1

Score

0%


Schrijf de woorden (de zelfstandig naamwoorden) in het meervoud.

1: het paard – de

2: het land – de

3: het boek – de

4: de stift – de

5: de stoel – de

6: de voet – de

7: de arm – de

8: het hoofd – de

9: de kaart – de

10: de staart – de

Uitleg over: Meervoud (znw) - beginner
volgende oefening:
NT2 meervoud 2

Oefeningen:

Het alfabet

Als of dan

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

NT2

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2019. Alle rechten voorbehouden.