jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: woorden flitsen dictee 1

In deze opdracht ga je aan de slag met de spelling moeilijke dicteewoorden. De woorden in deze oefening worden vaak verkeerd geschreven. Het zijn vooral woorden die je moet onthouden, we noemen ze inprentwoorden of weetwoorden. Veel van deze moeilijke woorden zijn leenwoorden uit het Engels of het Frans. Je leert deze woorden vooral door ze vaak te zien en te schrijven.

Lees het woord, zeg het woord hardop (als dat kan) en typ het woord in het vakje. 

Ben jij onzeker over je taal? Verbeter je spelling en grammatica voor maar € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam