jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: woorden met eau flitsen 6

In deze opdracht ga je oefenen met woorden met eau. De woorden met eau zijn Franse leenwoorden. 

  • cadeau
    • Je schrijft eau en je zegt oo.

Lees het woord, zeg het woord hardop (als dat kan) en typ het woord in het vakje.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Voor € 15,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam