jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: samenstellingen 8

Als je twee of meer woorden aan elkaar plakt, heet dat een samenstelling. Lees eventueel de uitleg over samenstellingen

Schrijf de samenstellingen.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Maak alle oefeningen voor € 15,- per jaar. Bestel nu!

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam