jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

spelling: samenstellingen gevorderde 4

Score

0%


Maak van de onderstaande woorden een samenstelling. Bij deze opdracht moet je goed opletten of het eerste deel van de samenstelling een versterking is van het tweede deel of dat het gewoon een zelfstandig naamwoord is. Lees eventueel de uitleg over samenstellingen

1: Dat is (beer+goed).

2: Jij bent (beer+sterk).

3: Dat is (beer+jammer).

4: het (beer+hok)

5: de (beer+geur)

6: het (beer+boek)

7: de (beer+kuil)

8: de (beer+poot)

9: Die muziek is (reet+goed).

10: Die muziek is (reet+populair).

vorige oefening:
samenstellingen gevorderde 3
volgende oefening:
samenstellingen gevorderde 5

Oefeningen:

Bijvoeglijk naamwoord spellen

meervoud

verkleinwoorden

bezits-s

samenstellingen

u of uw

enkel of dubbel

inprentwoorden

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2019. Alle rechten voorbehouden.