jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: samenstellingen gevorderde 4

Deze opdracht gaat over de spelling van samenstellingen. Lees eventueel de uitleg over samenstellingen. Als deze oefening te moeilijk is, dan kun je ook eenvoudigere oefeningen maken over samenstellingen. 

Bij deze opdracht moet je goed opletten of het eerste deel van de samenstelling een versterking is van het tweede deel!

Maak van de onderstaande woorden een samenstelling.

1: Dat is (beer+goed) .

2: Jij bent (beer+sterk) .

3: Dat is (beer+jammer) .

4: het (beer+hok)

5: de (beer+geur)

6: het (beer+boek)

7: de (beer+kuil)

8: de (beer+poot)

9: Die muziek is (reet+goed) .

10: Die muziek is (reet+populair) .

Voor € 15,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam