jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

spelling: u of uw 2

Score

0%


Voor deze oefeningen is het handig eerst de uitleg te lezen van het bezittelijk voornaamwoord en het persoonlijk voornaamwoord te lezen.

1: Ik hoor het wel van .

2: Dat hoort nog van mij.

3: Gaat met mij mee?

4: Ik wil nog even zien dadelijk.

5: Komt na onderzoek maar even terug.

vorige oefening:
u of uw 1
volgende oefening:
u of uw 3

Oefeningen:

Bijvoeglijk naamwoord spellen

meervoud

verkleinwoorden

bezits-s

samenstellingen

u of uw

enkel of dubbel

inprentwoorden

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2019. Alle rechten voorbehouden.