jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: moeilijke woorden flitsen 1

In deze opdracht ga je aan de slag met moeilijke woorden. De woorden in deze oefening worden vaak verkeerd geschreven. Het zijn vooral woorden die je moet onthouden, we noemen ze inprentwoorden of weetwoorden. 

Lees het woord, zeg het woord hardop (als dat kan) en typ het woord in het vakje. 

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam